Annonse
12:45 - 10. april 2014

Rustet for selvstendighet

Startskuddet for våpenfabrikken på Kongsberg ble avfyrt to måneder før Grunnloven ble vedtatt i 1814. Det var ingen tilfeldighet.

Opprustningstid: Første verdenskrig innebar stor ettersørsel for KV og fabrikken satte inn kvinner i geværproduksjonen. Her fra fabrikkens nye maskinsal, 1916. Nedenfor: Krag-Jørgensen-geværet.
Annonse

20. mars ble det første av tre bind om Kongsberg våpenfabrikks historie lansert, og det på 200-årsdagen for fabrikkens fødsel. Hvor? På Kongsberg, så klart. En gang landets nest største by etter Bergen og aktuell kandidat til å huse landets universitet i 1811. Byen fikk ikke universitet, men en våpenfabrikk. Det har preget Kongsberg-samfunnet i større grad enn man kan få inntrykk av i forfatteren Christine Myrvangs ellers spenstige fremstilling. Boken er på 777 sider. Hvis de to neste bindene blir like omfangsrike, noe som vil vise seg senere i år, blir det 2331 sider. Det er mye, jeg tror det kan være akkurat passe.

For dette er viktig norgeshistorie. Kongsberg våpenfabrikk (KV) var lenge den eneste våpenprodusenten her i landet, eid av den norske stat og så å si en del av det militære forsvaret. I produksjonsvolum og overskudd har andre bedrifter hatt mer å vise til, men våpensmien på Kongsberg var ikke profittbasert. Å verge sine innbyggere mot inntrengere utenfra er en helt grunnleggende statsoppgave, og slik sett var KV en av pilarene den nye, selvstendige staten Norge bygde på. Dette perspektivet kommer fint frem hos Myrvang.

Hun synliggjør også at det var Christian Frederik som ga klarsignalet til våpenfabrikken. Altså enda en viktig nasjonsbyggende markering fra den danske tronfølger som ble valgt til norsk konge på Eidsvoll i mai 1814, men som noen måneder senere måtte forlate Norge med halen mellom bena. En grunn til at våpenfabrikken ble lagt til Kongsberg synes å ha vært den veldige armod som fulgte (den midlertidige) nedleggelsen av hjørnestensvirksomheten Sølvverket i 1805. Myrvangs påvisning av at staten tenkte sysselsettingspolitikk allerede for 200 år siden er overraskende, og viser berettigelsen av slike grundige enkeltstudier.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse