10:49 - 16. mai 2014

Om kjønn, skjegg og kirke

Queerteoriens grunnlegger Judith Butler hyller Pussy Riot, og mener Grand Prix-vinner Conchita Wurst har politisk betydning.

Veteraner: Feminismeteoretikerne Rosi Braidotti (til venstre) og Judith Butler har kjent hverandre i flere tiår. De mener feminismen er under angrep på mange fronter.
Annonse