Annonse

Annonse

11:15 - 24. januar 2014

Mye mer enn 1814

Arild Stubhaugs bok om Jacob Aall er et bunnsolid, imponerende løft. Til den nye generasjonen biografer er man likevel fristet til å spørre om de ikke kunne spekulert litt mer.

Kunnskap: Det kombinerte arbeidsrommet og biblioteket var Jacob Aalls stolthet og en bro til internasjonal tenkning. Aall bestilte bøker fra utlandet gjennom hele livet. Foto fra boken

Jernverkseieren og stortingsmannen Jacob Aall (1773–1844) var en klassisk – og i Norge kanskje en arketypisk – representant for det dannelsesidealet som vokste frem under opplysningstiden, med fremtredende representanter som Benjamin Franklin og Thomas Jefferson i USA: Det gjaldt å ha en bred kunnskap om både intellektuelle og praktiske sider av livet, slik Diderots Encyklopedi var det fremste eksemplet på, og det var av største viktighet å bruke denne kunnskapen til å bidra i samfunnslivet med det allmenne vel for øyet.

Midt i grunnlovsrusen glemmes det av og til at Norges eidsvollsmenn i høy grad var en del av en internasjonal generasjon mennesker som tenkte nytt og vidtfavnende om samfunn, kultur og politikk.

 

HER !

Annonse