12:54 - 15. august 2014

Historien om enhver

Stoner bærer alle tegn på en real hype. Men romanen, som ryster ved leserens bevissthet, fortjener alle superlativene som er blitt den til del.

Skarphugget prosa: John Williams folder ut et spekter av etablerte eksistensielle grunnmotiver i romanen om akademikeren og bondesønnen William Stoners liv.⇥Foto: The Univserity of Denver

ANMELDELSE

Helten i John Williams’ roman Stoner – først utgitt i 1965, og nå de seneste årene gjenutgitt, samt oversatt til en rekke språk – er en engasjert, men ikke særlig lysende akademiker ved universitetet i Missouri i første halvdel av det tyvende århundret. Han lyder det blytunge etternavnet Stoner og et fornavn som antyder et selvbiografisk ekko, William. Fagfeltet hans er eldre engelsk litteratur, og et sted i romanen nevnes det belærende teaterstykket Everyman, skrevet i senmiddelalderen. I dette stykket møter vi et slags universelt menneske – enhver, som den norske oversettelsen kaller ham – på søken etter frelse når døden og dommen nærmer seg. Da Philip Roth i 2006 lånte tittelen Everyman til en kortroman som forteller om en manns liv gjennom hans sykdomshistorie, ga han samtidig det gamle stykkets spesifikke sjanger – litteraturhistorien betegner teksten som en «moralitet» – en moderne dreining. Williams’ roman kan sies å ha gjort det samme, flere tiår før Roth.

På samme måte som Roth, lar forfatteren lange perioder av Stoners liv passere nesten ubeskrevet før han zoomer inn på tilløp til lykke og påfølgende nederlag, noen av dem nokså trivielle, andre katastrofale, men alltid med et skinn av tragedie: Stoner er en god mann som blir utsatt for situasjoner hvor idealer kolliderer med pragmatisme, og hvor ønsket om å velge i tråd med egen verdensanskuelse fører til tap – av kjærlighet, akademisk fremgang og nærhet til datteren.

Annonse