Annonse
01:08 - 23. mai 2014

Kulturpolitikken trenger kanskje mer, ikke mindre elitisme.

Kulturpolitikken trenger kanskje mer, ikke mindre elitisme, skriver Ane Farsthås.

Annonse

For nøyaktig ett år siden trykket vi en artikkel med tittelen «For mye sosiologi». Der tok den amerikanske forfatteren Marco Roth for seg hvordan sosiologiske vurderinger får stadig større plass i den offentlige samtalen om kunst: Kulturjournalister flasket opp på den franske sosiologen Pierre Bourdieu bringer tanker om kunstverk som uttrykk for «smak», ikke kvalitet, stadig lenger inn i offentlig­hetens kjerne.

Og vi fikk reaksjoner. Men ikke rundt artikkelens emne. I stedet brøt det ut et voldsomt faglig engasjement rundt Bourdieus teorier i seg selv. Både som avishendelse og journalistisk-vitenskapelig undersøkelse har Morgenbladet grunn til å være fornøyd med den responsen. Men kunsten – den vi med Roths artikkel opprinnelig ville rykke løs fra sosiologien – den ble borte i det hele.

Annonse