13:12 - 15. august 2014

Eventyr for dialektikere

Flanøren, litteraturkritikeren, marxisten, mystikeren og endog barnetimeonkelen Walter Benjamin får briske seg i det største utvalget av hans tekster som noensinne er oversatt til norsk.

B>Mangefasettert: Skrifter i utvalg viser Walter Benjamins bredde som tenker.
Annonse