15:08 - 07. august 2014

Endelig en vellykket antologi

Det er nesten ikke til å tro, men det er kommet en viktig, akademisk god og leseverdig bok fra BI.

Fengende sakprosa: Artiklene om norsk skipsfartshistorie er blant høydepunktene i BIs antologi om næringslivshistorie. Foto: Scanpix

 

Nevn tre gode romaner? Hva er den beste monografien du har lest? Har du en artikkelsamling av én forfatter du stadig vender tilbake til? Slike spørsmål er det lett å svare på. Det er også lett å ramse opp gode enkeltartikler.

Hvis spørsmålet lyder: Har du en yndlingsantologi, det vil si en artikkelsamling av flere forfattere, er det vanskelig, eller rettere sagt nesten umulig å få svar. Hvorfor gir forlagene ut artikkelsamlinger når de nesten øyeblikkelig henvises til glemselens dal? Det er det vanskelig å forstå.

Annonse