10:19 - 29. august 2014

En tunghørt sopers erkjennelser

Debattanten Frank Rossavik lar seg vanskelig fornærme. Det er det blitt gode tekster av.

Munter opposisjon: Humoren står igjen som Frank Rossaviks mest tiltalende trekk i tekstene som er samlet i Smilefjestyranniet. Illustrasjon: Marvin Halleraker www.marvin.no

Med en setning fra den franske menneskerettighetserklæringen innleder Frank Rossavik sin samling aviskommentarer fra de siste tyve årene: «Frihet består i å kunne gjøre alt det som ikke skader andre.» Frihetsbegrepet tjener i dette tilfellet som ansats i en tekst fra 1993 som forsvarer frimurernes rett til å pusle med sitt.

Utover på 1990- og 2000-tallet inntar Rossavik den ene kontrære posisjonen etter den andre, stadig i munter opposisjon til vår politisk korrekte konsensus om at sex med for unge ungdommer er feil, at røyk lukter vondt, at abortmotstandere er middelalderske og motstandere av homofilt partnerskap likeså. For den Frank Rossavik vi møter i Bergens Tidendes og Morgenbladets spalter forblir den unødvendige begrensningen av enkeltmenneskets frihet et større problem.

Annonse