Annonse
12:04 - 17. januar 2014

En annens liv

Ingvild H. Rishøis noveller bærer ikke budskapet som buttons på jakkeslaget. Derfor biter de.

Unge omsorgspersoner: I Vinternoveller utforsker Ingvild H. Rishøi forholdet mellom unge voksne og barn i ulike situasjoner hvor den voksnes ansvar utfordres. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse

I litteraturen kan vi få del i erfaringer som ellers er utilgjengelige for oss. Musikken, billedkunsten og filmen kan selvsagt også føre oss hinsides hva vi visste var mulig, men litteraturen alene viser ved hjelp av språket – vårt felles medium for tenkning – vei inn i andre væremåter, andre livsverdener. Samtidig kan jeg ikke sette noe enkelt likhetstegn mellom heltinnens livslede og -glede i en roman som Vigdis Hjorths Leve posthornet! og den jeg selv opplever, all umiddelbar gjenkjennelighet til tross. Å lese om et annet menneske er ikke det samme som å gjøre seg egne erfaringer. I nettopp denne avstanden får leseren plass til å tenke, til å bryne sin egen personlighet og sine egne begrensninger på en annen, på noe annet.

På barnets nivå. Flere kritikere har observert at Ingvild H. Rishøi har en særlig evne til å skrive barnets språk. I en grundig lesning av hele forfatterskapet (Vagant 3/2013) sammenligner Therese Tungen Rishøis barneblikk med blant andre Sigurd Hoel, som «senker perspektivet til barnets nivå, en alen over bakken, og vekker lukter, følelser, redsler og lengsler man trodde var tapt, og som bare slumret et sted i hjernen».

Barnets frykt og åpenhet suser liksom gjennom Rishøis prosa, på samme måte som velferdsstatens utilstrekkelighet, og den fattiges nesten umulige tilværelse i en verden hvor alt koster penger, gjør det.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse