09:53 - 21. november 2014

Dødsdansen

Misforholdet mellom visjon og verkelegheit skaper verksame gliper i Lena Anderssons portrett av eit intellektuelt kjærleikstriangel.

Kjærleiksdrama: Lena Anderssons roman kan lesast som ein variasjon over August Strindbergs Dødsdansen. Foto: Cato Lein

I ein slags moderne sagastil gav Lena Andersson med den Augustprisvinnande romanen Rettsstridig forføyning – En roman om kjærlighet frå 2013 ein doserande kjærleiksleksjon med poeten, essayisten og filosofen Ester Nilsson og kunstnaren Hugo Rask som case. Utan personligt ansvar, som nettopp er komen ut i Sverige, er framhaldet om Ester, som bruker all si tid og kraft til intellektuelt arbeid for å avkode tilveret.

Mønster. Anderssons roman kan lesast som ein (svært fri) variasjon over August Strindbergs teaterstykke frå 1900 der han skildrar kor mørkt og trongt det tosame kan vere og kva som skjer når ein tredje person bryt opp den rituelle runddansen Strindbergs ektepar har halde på med i 25 år.

Annonse