13:07 - 13. mars 2014

Det skjulte Norge

Syn og Segn gjenoppfinner seg selv som et folkelig, motkulturelt prosjekt med en nasjonal patos som gir gjenklang fra mellomkrigstiden.

Ideologisk tidsskrift: Redaktør Knut Aastad Bråten relanserer Syn og Segn som et motkulturelt tidsskrift der folkelig kristendom, populærlitteratur og kritikk av den politiske eliten postulerer en dyp gjenklang i lesermassen. I Halvor Foslis artikkel sammenlignes journalist Jon Hustad med «Johannes Døyparen», mens Hans Rustad, redaktør for document.no, omtales som en Paulus-skikkelse.

ANMELDELSE

I 1926 utga den danske kritikeren Jørgen Bukdahl Det skjulte Norge. Boken beskrev en gryende konflikt mellom samtidens moderniseringsprosesser og nasjonale kulturtrekk med røtter tilbake til middelalder og vikingtid. Bukdahl skrev i kjølvannet av første verdenskrig og ønsket å forstå hva som bandt Norge sammen, «nu efter at utopistiske humanitære og internationale Ideer har afsløret sig i deres Bristfærdighed». Gjennom lesninger av forfattere som Arne Garborg, Per Sivle og Sigrid Undset sporet han folkelige særtrekk og et nasjonalt gemytt som ikke lot seg påvirke av industrialisering og politisk reform, og som gjennom århundrer hadde vært «urørt af og udenfor Dansketiden».

Bukdahls bok ble oppfattet som en anakronisme, en stivbent øvelse i romantisk folkekunne tillempet på norske romaner og dikt. En mindre påaktet side ved utgivelsen var imidlertid dens sammenlignende utgangspunkt: Bukdahl mente i den unge nasjonen Norge å gjenkjenne en europeisk problematikk i sin reneste form. Kampen for anerkjennelsen av det nasjonale – «det irrasjonelles Realitet i et Folk» – pågikk parallelt i en rekke land, og skulle utover trettitallet (vet vi nå) få et hittil uant politisk gjennomslag.

Annonse