13:07 - 13. mars 2014

Det skjulte Norge

Syn og Segn gjenoppfinner seg selv som et folkelig, motkulturelt prosjekt med en nasjonal patos som gir gjenklang fra mellomkrigstiden.

Ideologisk tidsskrift: Redaktør Knut Aastad Bråten relanserer Syn og Segn som et motkulturelt tidsskrift der folkelig kristendom, populærlitteratur og kritikk av den politiske eliten postulerer en dyp gjenklang i lesermassen. I Halvor Foslis artikkel sammenlignes journalist Jon Hustad med «Johannes Døyparen», mens Hans Rustad, redaktør for document.no, omtales som en Paulus-skikkelse.
Annonse