09:45 - 22. august 2014

Den digitale nomade

Pål Norheim vil sette lette fotavtrykk. Det gir ham tyngde.

Fra Facebook til størknet blekk: Pål Norheim har laget bok av statusoppdateringene sine på Facebook.

ANMELDELSE

Pål Norheim er en av de få intellektuelle som dyrker Facebook som medium for sin skrivekunst. Nå foreligger en samling av statusoppdateringene hans i bokform, så vidt jeg vet den første av sitt slag i Norge. Det har Norheim kommet svært godt i fra, i hvert fall med hensyn til tekstenes kvalitet. Derimot har utvekslingen mellom det digitale og det trykte formatet gitt mindre av en formfornyelse enn man kanskje kunne vente.

Oppdateringer består altså av statustekster hentet fra Facebook (FB) i kronologisk rekkefølge fra april 2012 til april 2014. Resultatet kunne blitt en bok som spriker i alle retninger; som samtale- og debattarena kjennetegnes jo FB-offentligheten av digresjoner, impulsive utfall og snurrige innfall. Personlige betroelser og politiske ytringer, løsskudd og hofteskudd, saklighet og usaklighet hagler fra mennesker som av og til tenker seg om, andre ganger er fulle. Når Norheims bok ikke har blitt et slikt kakofonisk verk, men tvert imot preges av en klar signatur og stil- og innholdsmessig sammenheng, forteller det at han er en FB-skribent utenom det vanlige.

Annonse