14:28 - 23. oktober 2014

Cowboy i solnedgang

Den belgiske kultserien Cowboy Henk er plump og barnslig. Derfor er den vellykket.

Fordobling: Cowboy Henk driver gjøn med konvensjoner i tegneserier og billedkunst, men er også selv et stykke surrealistisk kunst.

ANMELDELSE

Striper og andre korte tegneserier møtes gjerne med forventninger om å ha et tydelig sluttpoeng. Helt siden Mort Walkers Billy på 1950-tallet, har malen vært at seriene sømløst loser leseren til latter i siste rute. Oppskriften er om ikke enerådende, så fortsatt sterkt dominerende på tegneseriesidene også i norske dagsaviser.

Belgiske Cowboy Henk er i så måte en antiserie. De korte episodene, som oftest bare én side, kan synes å være uten poeng eller er så overtydelige at de snarere irriterer enn morer leseren. Cowboy Henk ble da heller ingen kioskvelter da serien for ti år siden først ble oversatt i det kortlivede humorbladet Bizarro.

Annonse