15:43 - 02. oktober 2014

Avstand på nært hold

Kjell Askildsen fremstår med ny tyngde som innbygger i sitt eget litterære univers.

Litteratur og liv: Samtaleboken Kjell Askildsen. Et liv gir et bilde av forfatteren som passer godt til hans mest tiltalende kunstverk. Foto: Siv Dolmen

Sentrum i Kjell Askildsens forfatterskap er hans tre siste bøker, Thomas Fs siste nedtegnelser til almenheten (1983), Et stort øde landskap (1992) og Hundene i Tessaloniki (1996). I tillegg kommer én annen novelle skrevet på 1980-tallet («En plutselig frigjørende tanke») og én skrevet allerede på 1960-tallet («Mardons natt»). Reduserer vi ytterligere, kan vi si at den kanoniske Askildsen er novellene «Mardons natt», «Thomas Fs siste nedtegnelser til almenheten», «Carl Lange», «En plutselig frigjørende tanke», «Jeg er ikke sånn, jeg er ikke sånn», «Et stort øde landskap» pluss de seks novellene som gjør Hundene i Tessaloniki til en sann fullbyrdelse, et endelig klimaks av konsentrert mellommenneskelig analyse. 

Dette er kanskje ikke mye, men det er ingen grunn til å ønske seg mer; det er mer enn nok. Askildsen er jo nettopp den som innskrenker og reduserer og abstraherer. Etter at alt unødvendig er fjernet, består den askildsenske grunnsituasjon av to-tre personer. De er som regel ektefeller, søsken eller foreldre/barn, de veksler forurettede eller anklagende eller engstelige blikk, de utsier sine små setninger fulle av intendert eller uintendert malise, mens de utfører små og banale gjøremål, som å tenne en sigarett eller åpne en vinflaske. Naknere og renere kan det vanskelig bli. Den som først har begynt å lese disse novellene, vil gjøre det ofte og lenge. De er som mesterverk innen moderne malerkunst og musikk. Man ser ikke en Mondrian én gang; man vil gjerne høre Schönberg om igjen.

Annonse