14:05 - 28. juni 2013

To postmoderne debutanter

To av vårens markante debutanter skriver om lengsler og inderlig kjærlighet. Men bøkene klipper og limer seg maskespillende frem til sine lengsler etter mer tradisjonelle verdier.

Nyromantiske nykonseptualister: Frode Saugestads En ung manns bekjennelser om kjærlighet og Hilde Østbys Leksikon om lengsel forteller begge om begjær etter å bli sett og elsket. De skildrer postmoderne mennesker som klipper, limer og leker med identitet, samtidig som deres verdiforestillinger taler postmodernismen midt imot.

BOKESSAY

I litteraturen har det alltid vært et spenningsforhold mellom det som bare er sannsynlig og det som er sant. På 1800-tallet ville de franske brødrene Jules og Edmond de Goncourt, som Hamsun leste med begeistring, fornye romankunsten gjennom hovedsakelig å satse på det sanne. Deres viderefører, naturalisten Émile Zola, og den norske, Zola-influerte Kristiania-bohemen gikk i samme retning, i det minste i teorien. Da var ikke veien lang til det selvbiografiske. «Du skal skrive ditt eget liv», lyder bohemens første bud. Det har fått ny aktualitet i dag, da mange romanforfattere igjen har gått lei av å skape fiktive historier. Dette er interessant: Naturalismen sto nokså lavt i kurs i modernismens æra. I samtidslitteraturen er den en tydelig impuls, om enn på postmoderne vis blandet med flere andre impulser.

I dette perspektivet er Frode Saugestads debut, En ung manns bekjennelser om kjærlighet, den ultimate postmoderne roman. For lenger går det neppe an å gå i retning av å skrive sitt liv. Saugestad er også tro mot bohemens tredje bud: «Man kann seine Eltern nie schlecht genug behandeln» («Man kan aldri behandle sine foreldre dårlig nok»). Han står altså klart i en tradisjon, som han imidlertid radikaliserer til det ytterste, både tematisk og formelt, i pakt med den historiske utviklingen: Nye elektroniske muligheter, oppløsningen av gamle moralske normer, endrede vilkår for kjernefamilien og globalisering er både betingelser for og innskrevet i Saugestads Bekjennelser.

Annonse