09:44 - 01. februar 2013

Stumhet og kjærlighet

Når jeg ser meg rundt i dag, tror jeg at den Camilla Collett som skrev Amtmandens Døttre i 1854 ville blitt nokså skuffet.

Diktning og liv: For myten ville det ha passet godt om Camilla Collett hadde dødd ung. I virkeligheten Camilla ble tvert i mot en gammel dame på 82, og levde altså et langt liv etter det berømte bruddet med Welhaven. Her er hun portrettert i 1893. Foto: Robert Collett/Nasjonalbiblioteket
Annonse