12:02 - 30. mai 2013

– Spør dyrene det gjelder

Produksjon av dyr i industriell skala markerer et nytt steg i historien. De fleste tør ikke engang tenke på hva det innebærer, mener nobelprisvinner J.M. Coetzee.

Valgt blindhet: J.M.Coetzee besøker Litteraturfestivalen på Lillehammer, der han blant annet skal snakke om matindustriens bakside. Vi skjuler faktaene om dyrs liv for oss selv, sier Coetzee til Morgenbladet. Foto: Dave Tacon

J.M. Coetzee er kjent for sine bøker, sin nobelpris, sitt selvpålagte eksil fra Sør-Afrika og for sitt engasjement for dyr. Den tilbaketrukne forfatteren gir svært sjelden intervjuer og diskuterer så å si aldri sitt eget forfatterskap. Men han gjør unntak for enkelte emner. J.M. Coetzee takket ja til et epostintervju med Morgenbladet om temaet dyrevelferd. Forfatteren svarte i karakteristisk ordknapp stil. Her er vår utveksling med ham:

 

– Hvorfor har du valgt å fokusere på dyrs rettigheter?

Annonse