05:05 - 09. august 2013

Sorgens kapitler

Det finnes ingen sterke historier, bare gode forfattere.

Traumebiografi: Trude Lorentzen skriver om morens selvmord og sin egen håntering av sorgen, samtidig som hun gir ord til pårørendes maktesløshet overfor fagmenneskene. Foto: Privat

På en helt annen måte enn i skjønnlitteraturen er man i sakprosaen på jakt etter den interessante og sterke historien. Biografene velger seg mennesker med spennende og fascinerende liv, for selvbiografene ligger bevisbyrden på dem selv. Men sannheten er at en sterk historie ikke er noen garanti for en sterk bok. Jeg har lest glitrende bøker om ubetydelige liv, og jeg har lest elendige biografier om spennende liv.

       Trude Lorentzen har i Mysteriet mamma skrevet historien om morens selvmord og sin egen håndtering av sorgen. Det er rimeligvis en sterk historie for datteren. Men er boken hun har skrevet sterk eller viktig litteratur?

Annonse