14:40 - 13. juni 2013

Rødt kort til venstreekstremismen

Oppfølgeren til antologien om høyreekstremismen fra i fjor er klar. Mens ekstremismen til høyre ble beskrevet som et voksende problem, konkluderes det med at venstreekstremismen stort sett er historie.

AKP(m-l): Statsviter Bernt Hagtvet tar for seg AKP(m-l) og ønsker fortsatt at personer på venstresiden skal stå frem og bekjenne sine feilaktige oppfatninger. Her fra stiftelsesmøtet i 1972, formann Sigurd Allern (i midten), Synne Holan (t.v.) og Kjell Pettersen (t.h.). Foto: NTB/Scanpix

Er ikke antologien Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser en repetisjonsøvelse – enda en gang skal tidligere medlemmer av AKP(m-l) og andre ytterst til venstre piskes offentlig? Det er nok tendenser til det her og der, men i det store og hele er boken et forsøk på en akademisk behandling av temaet. Svaret må derfor bli nei, den er ikke det, og boken inneholder flere velskrevne forskningsbaserte artikler som kaster lys over nær fortid i inn- og utland.

Historiker Øystein Sørensen skriver på innledningskapittelets siste side: «Det finnes ikke noen venstreekstremistisk Breivik.» Det er en tung setning. Enda så mange eksempler boken gir på voldsforherligelse fremført av venstreekstremister i Norge, finnes det ingen eksempler på voldshandlinger fra dette holdet her til lands. Midt i de voldelige krigsfantasiene fantes det besinnelse og barrierer som hindret enkeltpersoner i å skeie ut. Hva bremsene besto i og hva som mobiliserte dem, er ikke tema for noen av artiklene i boken.

 

Annonse