13:53 - 20. desember 2013

På vei inn i hverdagen

I sin seneste diktsamling skriver Steinar Opstad enklere og mer forsont enn noensinne.

Stillferdig: Flere av diktene i Å, høye dag er mer lavmælte enn Steinar Opstads tidligere lyrikk. Foto: Ellen Lande Gossner

Steinar Opstads poetiske stil er umiskjennelig. Den seneste diktsamling har tittelen Å, høye dag, og bare det er nok til å vekke forventningene til Opstads særegne forening av stillferdig meditasjon og sakral myndighet på grensen til det profetiske.

Å, høye dag behandler de samme gamle, og etter hvert både kjente og kjære motivene Opstad har skrevet om siden debuten Tavler og bud i 1996. Det lyriske jeg-et i Å, høye dag er bondesønn. Og han er poet og ikke bonde. Han liker menn, og kanskje nettopp derfor vikles erfaringen av å stå utenfor farens arbeid på gården seg sammen med erfaringen av å være en mann uten etterkommere, det vil si en som ikke selv skal bli far.

Den frafalne bondesønnen fastholder allikevel slektskapet med sin far, i form av sin egen jordbundethet. I denne diktsamlingen formuleres det slik: «Jeg er bundet til jorda som poesien til sangen / og jeg er verken borte eller hjemme».

Annonse