13:12 - 06. juni 2013

Kunst som selvhevdelse

Det er ikke noe å si på ambisjonene når nordisk avantgarde-kunst vies fire bind kulturhistorie. Redaktørene er bare litt for ivrige etter å se markedsstrategier der andre ser kunstnerisk utbrytertrang.

Overblikk: Nytt verk om nordisk avaatgarde-kunst løfter frem en rekke ukjente kunstnere, også norske. Her: Hilma af Klints Svanen, nr 17 (1915) © Stiftelsen Hilma af Klints Verk, foto Albin Dahlström/Moderna Museet
Annonse