04:32 - 11. oktober 2013

Historiens kraftlinjer

Med tilsynelatende harmløs slektsforskning retter Dag Solstad nok et angrep mot sin selvfornøyde samtid. Denne gang med 400 år gamle slektninger som skyts.

Ser tilbake: Dag Solstad har fylt 70 år og har gransket slektens røtter i Telemark 400 år tilbake. Men i motsetning til de fleste har han et kritisk poeng med sin gjennomgang av gamle bygdebøker. Foto: Richard Eriksen
Annonse