04:32 - 11. oktober 2013

Historiens kraftlinjer

Med tilsynelatende harmløs slektsforskning retter Dag Solstad nok et angrep mot sin selvfornøyde samtid. Denne gang med 400 år gamle slektninger som skyts.

Ser tilbake: Dag Solstad har fylt 70 år og har gransket slektens røtter i Telemark 400 år tilbake. Men i motsetning til de fleste har han et kritisk poeng med sin gjennomgang av gamle bygdebøker. Foto: Richard Eriksen

Når Dag Solstad begynner sin nye roman med å be leseren skru ned tempoet og lese langsomt, klinger åpningen fra Gymnaslærer Pedersen med: «Jeg trur jeg må åpne med å si noen ord om mitt land og dets høyst særegne historie». I en 400 sider lang krønike som strekker seg over mer enn 300 år, foretar Solstad – denne gang under eget navn – et nytt sveip over den Norgeshistorien som for gymnaslæreren fremsto så ubegripelig eksotisk, sett gjennom egne forfedre i Telemark.

Man kunne kanskje tro at Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896 er en slags Roman 1987 med de lange partiene om skøyteløp byttet ut med slektsforskning. Slik er det ikke. Romanen, som tittelbladet forteller oss at dette er, erstatter fiksjon med ett overordnet polemisk poeng: en gjennomført kritikk av alle som tror man kan dikte seg inn i hodet på fortidens mennesker. Jo, han kunne ha diktet opp hva som rørte seg inne i hodet på disse slektningene hans, åpner boken. Men nei, historiens brønn er for dyp, sikten for uklar:

 

Annonse