12:40 - 04. juli 2013

Grovt øye, fininnstilt øre

Ordene Vemund Solheim Ådland skriver trer liksom ut fra boksidene og hilser deg som om du var en fremmed på reise i et vennligsinnet land.

Musikalitet: Vemund Solheim Ådland er vel så opptatt av bokstavenes lyder som av ordenes intellektuelle innhold. Foto: Kirsti van H. Kosmo
Annonse