15:03 - 25. juli 2013

Fortiden forandrer seg

Det er både nye brudd og gamle sammenhenger i moderne norsk historieskrivning.

Historien nedenfra: Arbeidere ved Nydalens Compagnie i Oslo, landets største tekstilfabrikk, cirka 1925–1930. Foto: Inger Munch/Oslo Museum

Historien om historien er kontroversiell og må være det. Aristoteles mente til og med at historien er en serie av enkelthendelser som ikke kan vitenskapelig demonstreres, og således knapt nok en vitenskap, ikke noe helt overraskende syn i en tid nærmest blottet for kildemateriale.

Moderne historievitenskap anses gjerne å ha startet på 1800-tallet med den tyske historikeren Leopold von Rankes utsagn om å fortelle historien slik den egentlig var, wie es eigentlich gewesen, men i en typisk ironi strides selvsagt historikerne om hva han mente med dette uttrykket. Mente han å rapportere hva som virkelig, faktisk hadde skjedd, eller hva som essensielt hadde skjedd, altså en historie som tar stilling til hvilke fakta som er viktige, nærmere den meningen av «eigentlich» vi selv bruker når vi krangler om fortiden, vår egen og andres: «Men det som jo egentlig skjedde, var jo at…»?

 

Annonse