12:10 - 08. februar 2013

Forleggeri som heksejakt og demonutdrivelse

Suhrkamp Verlag har vært en premissleverandør for det moderne Tysklands selvforståelse. Interne konflikter kan bety slutten for forlaget.

I Tysklands midte: Forlagspatriarken Siegfried Unseld og hans kone Ulla Unseld-Berkéwicz i sentrum for en litterær krets i Frankfurt i 1992. Etter Unselds død har forlaget vært gjennom en serie opprivende konflikter. Foto: Isolde Ohlbaum/InaAgency

Av Audun Lindholm og Ragnild Lome

I Tyskland venter man på at dommene skal falle i en serie pågående rettssaker mellom direktøren for Suhrkamp, Ulla Unseld-Berkéwicz, og investor Hans Barlach, som eier 39 prosent av forlagsaksjene. Striden står, i alle fall tilsynelatende, om hvem av de to som er best skikket til å drive det legendariske forlagshuset videre. Barlach krever at Unseld-Berkéwicz, som har aksjemajoriteten, må ut av driften, noe han forsøker å tvinge frem ad rettens vei. Men hva vil forretningsmannen Barlach med en lite lønnsom litterær institusjon i en økonomisk nedgangstid? Og hva vil tumultene ha å si for Suhrkamp, etter hvert som forlagets forfattere går lei av aksjonærenes forsøk på å sverte og drive hverandre ut?

Regnbueforlaget. Feiden er bitter, og forsterkes av engasjementet i tyske avisredaksjoner, fylt som de er av journalister flasket opp på den skjønnlitterære serien edition suhrkamp – med forfattere som Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Peter Handke, Peter Weiss og en rekke oversatte notabiliteter – og sakprosaserien stw, der filosofiens og human- og sosialvitenskapenes store navn forefinnes på rekke og rad.

Annonse