Annonse

Annonse

15:05 - 23. mai 2013

Et sprang fra normaliteten

En idérik debutroman som gir et videre utsyn over den japanske litteraturen enn vi er vant til på norsk.

Skriver om språk og virkelighet: Tetsushi Suwa kom med debutromanen En hinsides mann da han studerte filosofi i Tokyo. Tittelen refrerer til fortellerens onkel Akira, som legger an en høyst pessimistisk livsholdning. Foto: Pax Forlag

At en japansk roman oversettes til norsk som første europeiske språk, hører til sjeldenhetene. Ja, det hører strengt tatt til sjeldenhetene at japansk litteratur i det hele tatt utkommer her til lands, sett bort fra internasjonale bestselgere som Haruki Murakami. Utvalget tatt i betraktning kunne man som norsk leser dermed forledes til å tro at japansk litteratur først og fremst dreier seg om magisk realisme. Med utgivelsen av En hinsides mann, den prisvinnende debutromanen til filosofistudenten Tetsushi Suwa, gjør Pax forlag sitt for å bøte på denne mangelsykdommen.

 

Flukt i heisen. Suwas roman foregir å basere seg på etterlatenskapene til jeg-fortellerens forsvunne onkel. Et feilslått forsøk på å skrive en roman om onkelens liv, gir fortellingen dens springende form: Leseren presenteres for fortellerens forkastede romanutkast, samt utdrag fra onkelens dagboknotater, dikt og brev – alt behørig kommentert av jeg-personen, ofte med en humoristisk tone som resultat.

Annonse