Annonse
14:22 - 11. april 2013

Å tenke sin tid

Kulturell globalisering blir synonymt med angelsaksisk populærkultur og kommersialisme i Per Thomas Andersens nærlesninger.

Kosmopolitisk blikk: Med bakgrunn i samfunns- og kulturteoretisk litteratur om kosmopolitisme nærleser Per Thomas Andersen blant annet Jan Kjærstads Forføreren og Dag Solstads Armand V. Arkivfoto: Siv Dolmen
Annonse

Per Thomas Andersens Hvor burde jeg da være? Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur henter en viktig internasjonal trend inn til den norske litterære offentligheten.

Med globalisering menes gjerne de prosessene som fratar verden treghet og gjør avstand og landegrenser uvesentlig. Teoretikere taler om tid/rom-komprimering. Andersen definerer ikke tittelens kosmopolitisme eksplisitt. Det enkleste ville kanskje være å si at kosmopolitisme er den tanketradisjonen som drøfter hvordan mennesker kan leve sammen på en god måte på en felles klode og på tvers av kulturelle, språklige, religiøse og politiske forskjeller. Globalisering er en samfunnsdiagnose, kosmopolitisme et forsøk på å besvare de utfordringene denne diagnosen reiser.

Nå er kosmopolitisme også noe mer enn en normativ tradisjon. Som Andersen påpeker, finnes det også en faktisk eksisterende kosmopolitisme, nemlig det forholdet at kulturer blander seg og at mennesker finner løsninger på tvers av grenser, uten at det egentlig ligger kosmopolitisk engasjement eller intensjon bak, bare en praktisk tilpasning til globaliseringens realitet.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse