04:55 - 22. mars 2013

Å lese seg nedover

Samtidig som Kultur­departementet skriver ny boklov, fylles bestselgerlistene av oversatte underholdnings­romaner. Gjør forlagene seg fortjent til vår tillit?

Hermer: De store forlagene hevder boklov må til for å trygge norsk litteratur. Holder argumentet når kulturbærerne selv hermer de kommersielle forlagenes suksesser med oversatt underholdningslitteratur i rosa løkkeskrift?
Annonse