22:14 - 02. februar 2012

Tradisjon i hvert komma

Jon Fosse ser stadig lenger bakover. I Olavs draumar kombineres skillingsvisens dramatikk med klassisk visjonsdiktning.

Outsidertematikk: Tross hans klare avstandstagen fra alt som smaker av realisme og problemdiskuterende litteratur, oppfattes Fosse gjerne som en form for samfunnskritisk forfatter. Arkivfoto: Siv Dolmen
Annonse