Annonse
14:04 - 31. mai 2012

Stridslyst savnes

Både i Norge, Sverige og Danmark viser tidsskriftfloraen tegn på gode vekstvilkår. Likevel kan man ønske seg enda mer vågemot og friskhet.

Annonse

All den tid Norges polarhistorie er så rikholdig, ligger det ikke en mild ironi i at det er et svensk tidsskrift som nå utgir et temanummer om Arktis? Det nye nummeret av det Göteborgsbaserte kulturtidsskriftet Glänta tar for seg nordområdene, og angriper dermed stadig mer påtrengende tema som oljeutvinning og issmelting – men også storpolitiske gnisninger og demografiske utfordringer. Flere av tekstene problematiserer Arktis som topos – hva ligger til grunn for vår stedlige definisjon av Arktis?

Arktisk ensomhet. Arkitekter, historikere, poeter og polarforskere nærmer seg polfeltet på sine respektive vis – og i enkelte tekster krysses fagområdene. Patricia Lorenzonis tekst er i så måte et flott eksempel. Lorenzoni leser Joseph Conrads klassiske roman, Heart of Darkness, og trekker linjer til dagens «nykolonialisering» av Nordpolen. Et annet høydepunkt er Magadalena Häggarde & Gisle Løkkens tekst om landskapsanalyse, hvor de to arktiktene ønsker seg nye tenke- og talemåter: «Det saknas till stor del en vokabulär för att beskriva och betrakta det arktiska landskapet som ’riktig natur’ och ’riktiga landskap’, skilt från det potentiella värdet som energilandskap eller mineralresurs.» Ifølge Häggarde & Løkken foregår kolonaliseringen av Arktis også i språket – bruken av ord som periferi og (olje)provins legger opp til et begrenset perspektiv.

Annonse