15:00 - 23. februar 2012

Polemisk historieskrivning

Erik Bjerck Hagen vil gjenreise arven etter Francis Bull. Men hans egen polemikk mot dagens litteraturforskere blir for ensidig.

Litterære kamper: I sin nye bok trekker Erik Bjerck Hagen en historisk linje som starter med professor Francis Bull (til venstre) og ender med Karl Ove Knausgårds «avantgardistiske» dokumentarisme. Foto: Scanpix

Hvordan oppsummerer man et århundres litteraturforskning? Det må være på sin plass å stille dette spørsmålet til en bok som kaller seg Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920–2011.

Erik Bjerck Hagens hovedlinjer viser seg å være et svært selektivt utvalg. Utgangspunktet er imidlertid ukontroversielt: Litteraturforskerne Francis Bull (1887–1974) og Peter Rokseth (1891–1945) blir satt opp mot hverandre. Bull ble professor i nordisk litteratur i 1920, og ble på sekstitallet kjent som for sin formidling av litteraturhistorie på norsk fjernsyn. Etter andre verdenskrig har Bull fått mye juling for å ha studert forfatteres liv snarere enn forfatteres verk. Men allerede før den tid presenterte Peter Rokseth en alternativ måte å studere litteratur på, der verkene ble lest mer i tråd med en parole som kunst for kunstens egen skyld, uavhengig av den til enhver tid skiftende kulturhistoriske konteksten, og knyttet til en form for filosofisk idealisme.

Annonse