Annonse
15:00 - 23. februar 2012

Polemisk historieskrivning

Erik Bjerck Hagen vil gjenreise arven etter Francis Bull. Men hans egen polemikk mot dagens litteraturforskere blir for ensidig.

Litterære kamper: I sin nye bok trekker Erik Bjerck Hagen en historisk linje som starter med professor Francis Bull (til venstre) og ender med Karl Ove Knausgårds «avantgardistiske» dokumentarisme. Foto: Scanpix
Annonse

Hvordan oppsummerer man et århundres litteraturforskning? Det må være på sin plass å stille dette spørsmålet til en bok som kaller seg Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920–2011.

Erik Bjerck Hagens hovedlinjer viser seg å være et svært selektivt utvalg. Utgangspunktet er imidlertid ukontroversielt: Litteraturforskerne Francis Bull (1887–1974) og Peter Rokseth (1891–1945) blir satt opp mot hverandre. Bull ble professor i nordisk litteratur i 1920, og ble på sekstitallet kjent som for sin formidling av litteraturhistorie på norsk fjernsyn. Etter andre verdenskrig har Bull fått mye juling for å ha studert forfatteres liv snarere enn forfatteres verk. Men allerede før den tid presenterte Peter Rokseth en alternativ måte å studere litteratur på, der verkene ble lest mer i tråd med en parole som kunst for kunstens egen skyld, uavhengig av den til enhver tid skiftende kulturhistoriske konteksten, og knyttet til en form for filosofisk idealisme.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse