05:05 - 02. november 2012

Poesifilm av og for absolutt alle

Dersom poesifilm skal få tyngde som eget uttrykk, må den både søke og tåle strengere kunstneriske krav.

Utforskningvilje: Etter oppfordring fra Zebrafestivalen laget 33 filmskapere fra 13 land en film til diktet «Meine heimat» av Ulrike Almut Sandig. Kvaliteten varierte.
Annonse