12:47 - 22. november 2012

Overser det vesentligste

Biologen Markus Lindholm ser mysterier overalt. Men han hjelper sjelden leseren med ideer om hvordan mysteriene kan forstås.

Evolusjonsteorien sier at arter utvikler seg som et resultat av endringer i genfrekvenser innen populasjoner. Diskusjonene rundt hvordan og hvorfor disse frekvensene endrer seg, gjør evolusjonsbiologien til en levende vitenskap.

Biologen Markus Lindholm hevder i Evolusjon. Naturens kulturhistorie at evolusjonsbiologene overser noe vesentlig i disse diskusjonene: De konsentrerer seg utelukkende om gener – det materielle – og overser tankens kraft, det åndelige. Lindholm gir oss deretter flere eksempler på hvordan organismenes «valg», deres frie vilje, er avgjørende for livets utvikling.

 

Annonse