10:53 - 20. desember 2012

Moderniteten som problem

Sosiologen Sigurd Skirbekk er en utidsmessig tenker med mange meninger, men først og fremst er han bekymret for endring.

Skirbekks linje: Sigurd Skirbekks sivilisasjonskritikk er beundringsverdig konsistent, men slår også inn noen åpne dører, skriver Thomas Hylland Eriksen. arkivFoto: Siv Dolmen

Er norsk offentlighet dominert av kulturradikale, liberale og venstreorienterte synspunkter? Nei, svarer de som føler seg beleiret av hjernedød plapring om forbruk, fordummende individfokusering og fordomsfull rapportering om alt som ikke er helnorsk. Sosiologen Sigurd Skirbekk svarer derimot med et utvetydig ja i sin nye bok Motforestillinger, en debattbok om tidens store utfordringer slik han ser dem.

 

Femti teser. Har han rett? På sine premisser, utvilsomt. For hva du ser, avhenger ikke bare av hva du har å se med, men også hva du ser . Skirbekk har for sin del registrert at norske tidsskrifter, gjennom sine temavalg og vinklinger, har en tydelig ideologisk slagside og forvaltes av en nokså homogen fortolkningselite. I norsk intellektuell offentlighet, hevder Skirbekk, er det en rekke brennaktuelle spørsmål av stor betydning som sjelden eller aldri tas opp. Det dreier seg først og fremst om nasjonal identitet og innvandring, velferdsstaten, familie og moral, menneskerettigheter og kulturforskjeller, klima og økologi.

Annonse