12:52 - 22. november 2012

Lukkede jenterom

Har chick lit sørget for at alle romaner av og om jenter leses som en åpen bok?

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse