13:56 - 13. desember 2012

I disse høytider

Skribenter, poeter og teologer står side om side i et minneverdig streiftog gjennom bakgrunnen for den halvgale høytiden som nå er over oss.

Pieter Brueghels Babels tårn (1563)
Annonse