13:10 - 22. november 2012

Gunvor Hofmos doble liv

Gunvor Hofmos liv var skrift. Hun tok ikke bare på seg sin egen poetiske gjerning, men også den venninnen Ruth Maier aldri fikk fullført.

Siste sommer: Ruth Maier (hvilende på gresset foran Gunvor Hofmo) sammen med hele familien Hofmo på Nesodden i juli 1942, noen måneder før Ruth ble drept i Auschwitz. Bak Gunvor er søsteren Synnøve, broren Thorolf og Synnøves forlovede. Til venstre moren Bertha, bak til høyre faren Erling. Innfelt: Hofmos brev etter krigen til Ruth Maiers søster.
Annonse