Annonse
23:16 - 12. april 2012

Fremtid under arbeid

Kolons debutantantologi vil påvirke våre ideer om fremtidens skrivemåter.

Annonse

Gruppe 12, den tredje i rekken av Kolons skjønnlitterære antologier, forfekter en ambisjon om ikke bare å fange tidsånden, men også påvirke våre forestillinger om norsk samtidslitteratur. Det er tydelig at man ikke har tatt utgangspunkt i landets forfatterutdanninger, slik denne typen antologier ofte gjør. Bidragsyterne har snarere bakgrunn som kritikere, forlagsredaktører, essayister og konseptkunstnere. Kort sagt: Det er et lag av ymse tekstarbeidere, mer enn typiske debutantemner, Kolon ser for seg skal legge føringer for fremtidens norske skrivemåter.

 

Kant. Kjetil Røeds bidrag utmerker seg som et interessant eksempel på hvordan dette redaktørgrepet tilfører skjerpende innfallsvinkler. Königsbergstrasse 34: landskapets munn tar utgangspunkt i tilblivelsen av et kunstprosjekt: vennen Joachim Koesters «The Kant walks» – et forsøk på å trekke en forbindelse mellom stedet der Immanuel Kant etter sigende utklekket sin teori om det sublime, til et Königsberg av i dag, hvor ethvert spor av det opprinnelige later til å ha forsvunnet. Mer enn en undersøkelse av kunstprosjektet i seg selv er det et fritt assosierende sideblikk som tar styringen, og leder til en konklusjon mettet med paradokser:

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.