15:53 - 28. juni 2012

Forsinket forståelse

At et fullstendig verk av Tor Ulven nå foreligger på engelsk er i seg selv en begivenhet. I Stig Sæterbakkens etterord møtes to pessimister med svært ulikt temperament.

Grundig: Stig Sæterbakkens etterord i den engelske utgivelsen av Avløsning – Replacement – er en vidtfavnende innføring i Tor Ulvens forfatterskap, og et viktig tilskudd til Sæterbakkens essayistiske verk. Arkivfoto av Ulven: Gyldendal. Arkivfoto av Sæterbakken: Siv Dolmen

KOMMENTAR

I 2006 ga det amerikanske forlaget Dalkey Archive Press ut en oversettelse av Jon Fosses roman Melancholia I. Et par år senere skjøt forlagets satsning på norsk litteratur fart, foranlediget av at forlegger John O’Brien innledet en korrespondanse og et vennskap med Stig Sæterbakken. I 2009 utkom Siamese, en oversettelse av Siamesisk (1997), den første romanen i Sæterbakkens såkalte S-trilogi, og siden har forlaget publisert blant annet Kjersti Annesdotter Skomsvolds The Faster I Walk, the Smaller I Am og Lars Fr. H. Svendsens The Philosophy of Evil – i en serie som nylig ble forsterket med Tor Ulvens Replacement.

I seg selv er det en begivenhet at et fullstendig verk av Ulven nå foreligger på engelsk: Oversettelsene til andre språk har vært færre i tallet enn man skulle forvente, tatt i betraktning at vi har å gjøre med et av de fremste forfatterskapene i etterkrigstidens Norge. To nylige unntak er Gunnar Wærness’, Mikael Nydahls, Iosif Trers og Dmitrij Vorobjovs gjendiktninger til tsjuvasjisk via russisk, Избранное (2010), og et utvalg dikt på spansk ved Roberto Mascaró, Luego de nostros, signos (2009). Tidligere i år utkom også Bernhard Strobls oversettelse av Vente og ikke se (1994) til tysk, Dunkelheit am Ende des Tunnels (2012).

Annonse