23:19 - 12. april 2012

Det gamle Europas forlis

I et århundre har Titanics forlis gitt opphav til en mengde bøker, filmer, sanger og dikt. Fakta og fiksjon blandes i vår kollektive bevissthet.

Referansepunkt: Jacob Lothe beskriver historien om Titanics forlis som en grunnfortelling i vår kultur.

– Du er professor i engelsk litteratur, har forsket på Joseph Conrad og utgitt bok om overlevende fra konsentrasjonsleirene. Hvorfor skrive bok om Titanic, som sank for hundre år siden denne helgen?

– Ideen oppsto for et par år siden. Jeg har alltid vært interessert i Titanic og det som er knyttet til skipet, både historien og mytene. Da jeg leste Per Kristian Sebaks bok på slutten av 1990-tallet om de norske skjebnene, ble jeg veldig imponert over detektivarbeidet hans. Selv vokste jeg opp i en liten bygd i Nordfjord der vi ikke hadde vei, slik at all kommunikasjon foregikk på sjøen. Når de store turistskipene kom inn, var det helt eventyrlig, og de minnet meg om Titanic. Jeg husker ikke selv når jeg første gang hørte om skipet, men helt ned i tiårs-alderen er det vanlig at barn kjenner historien. Til og med i Donald-striper blir det referert til Titanic. Historien om Titanics forlis er en grunnfortelling i vår kultur – en fortelling som mange kjenner til, som virker veldig enkel, men samtidig er overraskende kompleks.

– Er mytene om Titanic et produkt av flere år med forvirring?

Annonse