15:45 - 30. august 2012

Den kommende stimen

Morten Langeland lar en makrell føre ordet, i en velkomment ambisiøs diktsamling.

Ut av stimen: Morten Langeland skriver om makrellen søker seg ut av alenegangen og tilbake til flokkens organisme, som opererer som individ og kollektiv på en gang. Foto: Terkel Broe Christensen/Scanpix

For den som vil leve politisk, er spørsmålet tilbakevendende: Hvordan endre sitt liv? Hvorfor etterlever jeg ikke egne overbevisninger, hvorfor ber jeg ikke de hjemløse i parken på middag, hvorfor går jeg alene forbi?

Et sted i Æ æ å fornorsker Morten Langeland den tyske filosofstjernen Peter Sloterdijks imperativ: «Dæ liv må ændres, heilt!» Tittelen på Sloterdijks bok fra 2009, Du mußt dein Leben ändern, er igjen hentet fra en Rilke-sonette. For Sloterdijk må endringen komme gjennom vår selvutforming; mennesket må legge alt bak seg, for så å skape nye eksistensdefinisjoner. Hos Langeland formes veien til et større vi på havdypet.

 

Annonse