Annonse

Annonse

07:16 - 31. august 2012

Den kollektive fornuft

Har retten vært opportunistisk fordi den felte den dommen alle ville ha?

Domsavsigelsen: Meddommerne Anne Elisabeth Wisløff, og Ernst Henning Eielsen (fra venstre), fagdommerne Arne Lyng og Wenche E. Arntzen og meddommer Diana P. Fynbo i Oslo tingrett 24. august. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

Tvil og tilregnelighet. Tvil og tilregnelighet. Rettssaken mot Anders Behring Breivik har dreid seg om disse to ordene. Hvem ville ha gjettet på dét, like etter 22. juli 2011?

Spørsmålet om tvil har vært knyttet til aktoratets fortolkning av hva som må til for å rokke ved en psykiatrisk utilregnelighetserklæring. Spørsmålet om tilregnelighet har vært knyttet til psykosebegrepet og Psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon. Det er to helt sentrale profesjoner, juristene og medisinerne, og to helt sentrale sektorer i samfunnet, rettsvesenet ved riksadvokaten, og helsevesenet ved Den rettsmedisinske kommisjon, som har stått i sakens sentrum.

Dommen som ble lest opp i Oslo tingrett 24. august 2012 (og som siteres etter en foreløpig versjon nettpublisert av Lovdata), gir verbal rundjuling både til riksadvokaten og Den rettsmedisinske kommisjon. Skyldes svakhetene som er påpekt i dommen, faglig forfall og sviktende evne til vurdering og argumentasjon? Hvilke konsekvenser skal det få for disse gamle og ærverdige profesjonene med hvert sitt fakultet ved Universitetet i Oslo som sentralt utdanningssted?

Annonse