14:54 - 18. oktober 2012

Brev til oss alle

Årets Vigdis Hjorth-roman tester konvensjonelle liv og tankemønstre for visdom og sannhet som kan føre til noe.

Søker mening: Der Dag Solstads karakterer kan velge en aktiv resignasjon, som å bli iherdig grubler eller frivillig lam, velger Ellinor i Vigdis Hjorths Leve posthornet! deltakelsen. Arkivfoto: Ellen Lande Gossner
Annonse