15:23 - 20. september 2012

Adopsjon og apartheid

Simon Stranger fletter ulike steder og tider inn i hverandre, i en politisk bevisst roman.

Vel brukt forfattergrep: Simon Strangers historiske bevissthet løfter boken ut av det selvbiografiske grepet. Foto: Tiden norsk forlag

At forfattere skriver sin egen person eksplisitt inn i verket, forekommer nå så hyppig at man bør spørre seg om grepet ikke har mistet den forfriskende kraften det en gang hadde. Likevel har jeg så stor respekt for Simon Stranger (f. 1976) at jeg møter hans forsøk med interesse. I sin roman av året omtaler Stranger sine tidligere prosjekter: I Den veven av hendelser vi kaller verden (2003) dreide seg om «å følge noen av de minste bestanddelene i verden, et hydrogenatom, gjennom planter, mennesker og gjenstander over et spenn på tusen år». I Mnem (2008) var ideen «å skrive om en by, hyre inn en arkitekt til å tegne den og la hvert kapittel i boken være en gate i byen».

 

Synlig research. Stranger kunngjør så at hans prosjekt i En fremmed i verden er å skrive en roman som går fra person til person, «bare gjennom nærhet i tid eller rom». Hovedhistorien dreier seg om en svart gutt, Noah, som er adoptert og oppvokst i et bedrestilt område av Cape Town, men derfra tar romanen en rekke avstikkere, ikke minst til Simon Strangers eget liv. Han er også adoptert, kan vi lese. I boken trer han fram som en forfatter som forholder seg til ulikt materiale, fra sin mors dagbøker, som omtaler farens sykdomsleie, via Nelson Mandelas memoarer, til loggbøker signert Cape Towns grunnlegger, nederlenderen Jan van Riebeeck, som levde på 1600-tallet. Romanen siterer fra disse kildene, men lar også fiktive narrative tråder spinne ut fra dem.

Annonse