23:20 - 06. desember 2012

Å tenke høyt og lavt

To av Europas viktigste tenkere flanerer gjennom et kontinent i krise: den ene på bakkeplan, den andre i høyere luftlag.

Plasserer ansvar: Baumans moralske angrep på finanseliten synes å være forankret i et ønske om å gjenreise ansvar og tapte verdier. Zygmunt Bauman er polskfødt britisk sosiolog, fikk et internasjonalt gjennombrudd med boken Moderniteten og Holocaust (1989). Foto: Mikael Cizek/Scanpix

At Peter Sloterdijk og Zygmunt Bauman, to av Europas mest meritterte tenkere, gir ut sine dagbøker omtrent samtidig, skyldes neppe mer enn en tilfeldighet. Men selv om utgangspunktet for bøkene knapt kunne vært mer annerledes, lar de seg godt lese som utfyllende samtidsdiagnoser, med korte nedslag fra henholdsvis mai 2008 til mai 2011 for Sloterdijk og september 2010 til februar 2011 for Baumann.

Ingen av forfatterne vedgår at de har skrevet dagbøker i klassisk forstand. Baumanns ironiske tittel, This is not a Diary, er satt med grafiske henvisninger til Magrittes «Ceci n’est pas une pipe», og fremstår som en ikke videre subtil måte å understreke avviket på. Sloterdijk på sin side skriver i forordet at utgivelsen består av «daterte notiser» og at de til sammen danner en slags tenkedagbøker i tradisjonen fra Paul Valérys Cahiers.

 

Annonse