21:10 - 17. november 2011

Sjelens miljøarbeider

Avslutningen på Min kamp skisserer en mediemytologisk verden, der Karl Ove Knausgård tilbyr seg å være vår alles Narsissus.

Illustrasjonsfoto: Ellen Lande Gossner

Den korteste beskrivelsen man kan komme med av Min kamp. Sjette bok er at den er en metaroman: en bok som handler om sin egen tilblivelse, der researchen, forberedelsene, de mange utsettelsene og den endelige nedskrivningen av boken utgjør hovedhandlingen.

Ja, Sjette bok kunne til og med beskrives som et tillegg eller en lang fotnote til de fem tidligere bindene. Der forløperne i alle fall teoretisk kunne tenkes å lese isolert (oppvekstroman, studentroman, samlivsroman), er denne nær uleselig uten dem; personene, hendelsene og utgivelsen av bøkene omtales innforstått, som et allerede kjent univers.

Lekkasjenes tid. En dansk kritiker har omtalt Min kamp som «lekkasjelitteratur», og sammenliknet dens virkemåte med både kjendispressen og Wikileaks: Alle baserer seg på at det finnes hemmelige rom å avsløre, der bare det faktum at hemmeligheter finnes har en egen dragende fascinasjonskraft. Ideen om å skrive sitt liv har i Min kamp så vel personlige som kunstneriske og filosofiske motivasjoner og konsekvenser. Men det kan ikke være tvil om at verket også spiller på og har fungert innenfor en slik avsløringens logikk – som det selv samtidig avkler og avskyr.

Annonse