04:00 - 21. oktober 2011

Lovsang til det innerste

I langdiktet Jimmen gjør Øyvind Rimbereid tradisjonelle litterære motiver fascinerende poetiske og friske.

Stort spenn: Øyvind Rimbereid har tidligere laget sitt eget fremtidsspråk og blomsterdikt om finanskrisen. Når han nå dikter om en arbeidshest, benyttes igjen den norske oljealderen som historisk bakteppe. Foto: Helge Skodvin
Annonse