04:00 - 23. september 2011

Kontoret med korridorer som forgrener seg

Georges Perec beskriver en utveisløs tilværelse etter et matematisk system.

Arbeidsplassens hierarki: I denne byråkratiske labyrinten er det første – og stadig tilbakevendende – spørsmålet om den overordnede overhodet befinner seg på kontoret. Stillbilde fra Jacques Tatis Play Time (1967)
Annonse