04:00 - 25. mars 2011

Han formet Medie-Norge

Torolf Elster – den halvglemte strategen som skapte det moderne NRK.

Pressemann: Under krigen redigerte Elster bladet Håndslag i Stockholm, tilbake i Norge arbeidet han i Arbeiderbladet. Foto fra april 1946. Foto: Arbark/Pax
Annonse