04:00 - 10. juni 2011

Filosofi og hjertesorg

Memoarer, dagbøker og fiksjoner som ligner selvbiografier stiller oss på prøve. Blir vår lesning av personlige tekster farget av forfatterens kjønn?

Forskjell på folk: Simone de Beauvoirs og Karl Ove Knausgårds personlige tekster leses gjennomgående ulikt. – Terskelen for at en manns erfaringer skal oppfattes som universelle er lavere enn for kvinner, skriver Toril Moi. Nobelprisvinner V.S. Naipaul understreket poenget denne uken ved å si at han straks kan se om en tekst er skrevet av en kvinne – les mer om den saken på notisplass side 35. Foto: Scanpix
Annonse